1. เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
2. เข้าเรียนเวลา 09:00 น. เลิกเรียน 16.00น.
3. เวลาเรียนใน 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

วันหยุด

1. วันหยุดประจำสัปดาห์
2. วันหยุดราชการ
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำภาคเรียน
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view