เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดชั้นเรียนดังนี้


• ชั้นอนุบาลปีที่ 1                         มีห้องเรียน  3 ห้องเรียน
• ชั้นอนุบาลปีที่  2                        มีห้องเรียน  4 ห้องเรียน 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3                         มีห้องเรียน  4 ห้องเรียน

• ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                 มีห้องเรียน   4 ห้องเรียน
• ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                 มีห้องเรียน   4 ห้องเรียน
• ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                 มีห้องเรียน   4 ห้องเรียน
• ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                 มีห้องเรียน   4 ห้องเรียน
• ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                 มีห้องเรียน   4 ห้องเรียน
• ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 มีห้องเรียน   4 ห้องเรียน
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view