1 การรับนักเรียน

1.1 ระดับเตรียมอนุบาล 1

  • เกิดในปี พ.ศ.2558

1.2 ระดับชั้นอนุบาล 2

      • เกิดในปี พ.ศ. 2557
      • มีความพร้อมที่จะเรียน

1.3 ระดับชั้นอนุบาล 3

      • เกิดในปี พ.ศ. 2556
       • มีความพร้อมที่จะเรียน

1.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

      • เกิดในปี พ.ศ. 2555
      • มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
      • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทุกประการ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view