ชื่อสถานศึกษา                
อักษรย่อ                          

สถานที่ตั้ง
                       
ที่ดิน                               
ปรัชญาสถานศึกษา        

คำขวัญ EP                     
สีประจำสถานศึกษา        
ธงประจำสถานศึกษา      
สีประจำกีฬา                   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์                    
ต้นไม้ประจำจังหวัด         
โทรศัพท์สถานศึกษา       
โทรศัพท์ EP                   

โรงเรียนบางสะพาน
บ.พ.
เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77140
เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
โย ค เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)
ลูก EP มีความประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเป็นสากล
เขียวขาว
ธงพื้นสีเขียว 1 แถบ สีขาว 1 แถบ แถบสีเขียวอยู่ด้านบน สีขาวอยู่ด้านล่าง 
สีเขียว สีฟ้า สีส้ม สีชมพู
หลวงปู่อินทร์ หลวงปู่ท้วม
ต้นเกตุ 
0 -3269 - 1007 โทรสาร 0 -3269 -1007
0 -3269 -2475  โทรสาร 0 -3269 –2475

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view