• ประกาศ

        การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอน    ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program ) ประจำปีการศึกษา 2562

                       โรงเรียนบางสะพาน 

           รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

  • นักเรียนชั้นอนุบาล 1                                เกิดในปี พ.ศ.2558     
  • นักเรียนชั้นอนุบาล 2                                เกิดในปี พ.ศ.2557
  • นักเรียนชั้นอนุบาล 3                                เกิดในปี พ.ศ.2556
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              เกิดในปี พ.ศ.2555 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( วันเวลาราชการ ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนบางสะพาน

  สนใจ...ติดต่อสอบถาม 0-3269-1007 , 081-9865460 , 092-2480995

                              
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view