ประกาศ

      การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

         โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

       เป็นภาษาอังกฤษ ( English Program ) ประจำปีการศึกษา 2562                        

                                            * นักเรียนชั้นอนุบาล 1                  เกิด พ.ศ. 2558     

                                            * นักเรียนชั้นอนุบาล 2                  เกิด พ.ศ.2557       

                                            *นักเรียนชั้นอนุบาล 3                   เกิด พ.ศ.2556

                                           * นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เกิด พ.ศ.2555       

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( วันเวลาราชการ ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนบางสะพาน

           สนใจ...ติดต่อสอบถาม 0-3269-1007 , 081-9865460 , 092-2480995

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view