โรงเรียนบางสะพาน หมู่ 8 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 

โทรศัพท์สถานศึกษา 0 -3269 - 1007 โทรสาร 0 -3269 -1007
โทรศัพท์ EP 0 -3269 -2475 โทรสาร 0 -3269 –2475
Website www.basaphanschool.com

Facebook โรงเรียน http://www.facebook.com/bangsaphan.banlang

Facebook ห้องสมุด
บล็อกห้องสมุด http://librarywelovetoread.blogspot.com

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view