การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูดีหิน รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เด็กชายชัชชาย สั......

อ่านต่อ
โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

มูลนิธิสเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาส......

อ่านต่อ
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2556

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2556

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2556 เหรียญทองแดง การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เรียนร......

อ่านต่อ
สรุปการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

สรุปการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางว......

อ่านต่อ
กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดตัดสินใจ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ หลักป......

อ่านต่อ
กิจกรรมบูรณาการเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมบูรณาการเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมบูรณาการ เด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษ......

อ่านต่อ
กิจกรรมประชาธิปไตย ในโรงเรียน

กิจกรรมประชาธิปไตย ในโรงเรียน

โรงเรียนบางสะพานเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตย 3 ด้าน คือ ปัญญา......

อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด หมวก 6 ใบ

กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด หมวก 6 ใบ

โรงเรียนบางสะพาน ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่มุ่งหวัง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขเป็นผู้ที่มีคว......

อ่านต่อ

นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-net 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ...

อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ชุดที่ ๓

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ชุดที่ ๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ชุดที่ ๓ >>>Download<<<...

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘

ประกาศ โรงเรียนบางสะพาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ (ขนาด ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ >>>Download<&l......

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ

ประกาศ โรงเรียนบางสะพานมีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ดาวน์โหลด CCF13052556_00000.pdf ดาวน์โหลด CCF13052556_00001.pdf...

อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ประกาศ โรงเรียนบางสะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า >> Download<< ...

อ่านต่อ
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view