หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2556

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2556

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

"ระดับประเทศ" ประจำปี 2556

เหรียญทองแดง

การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เรียนร่วม)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2555 

โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

>>  Download <<

>>  Download <<

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view